Диагностика рельсов - Рельсо-диагностический поезд (SDS)
Состав состоит из трёх единиц: из двух пятиосных моторвагонов и четырехосного измерительного вагона между ними. Рельсо-диагностический поезд служит для ультразвуковой дефектоскопии рельсов и выявления дефектов, для безконтактного измерения поперечного профиля рельсов, а также для безконтактного измерения волнообразного износа по магнитному принципу.

Элементы измерительной системы:

Система ультразвуковй дефектоскопии

Услуги:

Выявление вертикальныз и горизонтальных дефектов в рельсах и сварных швах ультразвуковым импульсно-эхо методом. Определение мест дефектов по пикетажу, их оценка, архивация, составление протокола контроля.

Технические данные:

Количество каналов УЗК:10
Количество каналов собитий:12
Угол прозвучивания (оба нити):0° ±2° 70°±2° вперед-назад 45°±2° вперед-назад
Частота повторения импульса:1 - 5 KHz
Скорость при транспортировке:100 km/h max.
Макс. скорость в режиме контроля:50 km/h

Система измерения волнообразного износа

Услуги

Датчик вмонтирован в лыжу-держатель тележки-носителя, как базу измерения и подает электрический сигнал, пропорциональный расстоянию поверхности катания рельса и датчика. Софтвер обработки данных вычисляет величину местных неровностей пропорционально пройденной дороге, а также спектр результирующей частоты.

Данные

Расстояние между датчиком и рельсом:5mm
Съем данных:16 кГ/канал
Макс. скорость измерения:50 км/ч ( продольный съем 6мм)

Система измерения поперечного профиля

Услуги

Система безконтактным методом и независимо от скорости измерения измеряет поперечный профиль рельсов при помощи проводимых на д рельсами измерительных головок, сравнивает измеренный профиль с номинальным. Система записывает данные идентификации места измерения и следующие характеристики профиля: Тип рельса, ширина колеи, значения износа, угол наклона бокового износа, подуклонка рельса, классификация рельса. Создает данные , хранимые в файле, отображает профилы рельсов вместе с данными их измерения.

Данные

Количество съемок:7,5 кртина/сек
точность измерения:0,25 mm
В одном поперечном сечении снимается по 400-500 точек. В систему можно ввести данные любого типа рельсов.

Эквивалент измерения конусности система

Az egyenértékű kúposság jelentősége

Az egyenértékű kúposság egy adott vasúti kerékpár és a sínpár együttdolgozására jellemző mennyiség. Értékéből következtethetünk a futási instabilitás kialakulásának valószínűségére. Instabil futásról beszélünk, ha a kerékpár ill. a forgóváz szűnni nem akaró, nagy frekvenciájú kígyózó mozgást végez. A futási stabilitást leginkább a jármű forgóvázának kialakítása befolyásolja, de nem hanyagolható el a pálya szerepe sem, s ez a szerep az egyenértékű kúposság értékével jellemezhető.

A mérőrendszer működés

A mérés és kiértékelés az „átjárhatósági műszaki előírások” (2011/275/EU) és a vonatkozó európai szabvány (MSZ EN 15302:2008) alapján történik. A rendszer a síndiagnosztikai szerelvény sínprofilmérő berendezésének adatait használja fel (a nyomtávértékekkel együtt), amikből a pálya bármely keresztmetszetében felrajzolható a sínpárok képe. A másik alapvető bemenő adatot, a vizsgált kerékpár alakját koordinátásan kell megadni. A szoftver minden egyes pályakeresztmetszetet társít a kerékpárral, és meghatározza az egyenértékű kúposság értékét az adott pontban. Minthogy a kígyózó mozgás a pálya hossza mentén elnyúló jelenség, szabvány szerint az egyedi keresztmetszetek 100 m-en vett átlagát tekintjük a mérés végeredményének. Kitérőkben és 10 000 m-nél kisebb sugarú ívekben az eredményt nem kell figyelembe venni, hiszen itt más tulajdonságok határozzák meg a jármű futását.

A rendszer szolgáltatásai

 • kerékpárokat leíró fájlok beolvasása txt-fájlból
 • a síndiagnosztikai szerelvény méréseinek felhasználása mellett lehetőség van koordinátásan megadott sínpárkeresztmetszet beolvasására is
 • egyenértékű kúposság egyedi értékeinek, átlagértékének és szórásának számítása
 • eredmények exportálása txt formátumba
 • infrastruktúra-adatokat tartalmazó adatbázis-csatornák megjelenítése
 • mért sínprofilok megjelenítése és exportálása koordinátásan
 • grafikonok exportálása képként
 • nyelv megváltoztatása
 • keresztmetszet részletes elemzése a lehetséges kerék-sín érintkezési pontok felrajzolásával
 • számítási beállítások: illesztési lépésköz, figyelembe vett keresztkitérés-amplitúdók, csúszóátlagolási hossz, szűrések
 • megjelenítési beállítások (grafikonok, léptékek)

Вихретоковый измерительной системы

Mеханика

 • legnagyobb mérési sebesség: 80 km/h
 • tömeg (egy oldalon): 58 kg
 • méretek vizsgálati pozícióban: 810 x 340 x 500 mm

Vizsgálófejek:

 • mennyiség: 4 db sínenként
 • frekvenciatartomány: 50 – 200 kHz
 • alapértelmezett távolság: 1,0 mm
 • elemelkedési tartomány: 0,50 – 3,0 mm
 • károsodási mélységek tartománya: 0,30 – 2,7 mm
 • max. sűrűség (hardvertől függő):110 – 165 HC/m
 • max. sűrűség (szoftvertől függő): 220 – 330 HC/m

Услуги:

Az örvényáramos rendszer a sínfej felületi repedéseinek (head check) felismerésére alkalmas. A legfontosabb mért paraméterek: károsodási mélység és a repedések darabszáma méterenként. A mérésről jegyzőkönyv készül.
_SINDIAGNOSZTIKA_14
www.templatemo.com / CC BY 3.0