Contact

MÁV Central Rail and Track Inspection Ltd.

1097. Budapest, Péceli Str. 2.
1476 Budapest Pf. 136.

Tel: (+36-1) 347-4010, Fax: (+36-1) 347-4015
E-mail: mavkfv@mavkfv.hu


Mrs Ágnes KeményManagerakemeny@mavkfv.hu
Mr. József VégiTechnical managerjvegi@mavkfv.hu
Miss Mária ZsigóEconomic and HR managermzsigo@mavkfv.hu
Mr. Balázs ErdeiHead of the bridge diagnostic departmentberdei@mavkfv.hu
Mr. Attila GaulandHead of track material qualification departmentagauland@mavkfv.hu
Mr. Dávid TóthHead of the rail diagnostic departmentdtoth@mavkfv.hu
Mr. István PálffyHead of the technical departmentipalffy@mavkfv.hu
Mr. Ákos MarosiHead of the track diagnostic departmentamarosi@mavkfv.hu
www.templatemo.com / CC BY 3.0