Híd- és alagút diagnosztika
Hidak és alagutak vizsgálatában több tízéves tapasztalattal és szakértői engedéllyel rendelkező mérnökeink, szakembereink irányításával végezzük feladatainkat. Cégünk az alábbi feladatokat tudja vállalni és végezni:
 • Meglevő hidak (vasúti, közúti, gyalogos, jelző és védőhidak), alagutak, támszerkezetek, csarnokszerkezetek, darupályák időszakos és rendkívüli vizsgálata (hibafeltárás, minősítés, javítási módok meghatározása, javítás műszaki tartalmának megadása.
 • Műszeres cél-vizsgálatok / Áttelepíthető eszközökkel végzett monitoring vizsgálatok - mérőberendezések telepítése, mérési adatok értékelése, elemzése.
 • Műtárgyakhoz kihelyezett, telepített vagy beépített mérőberendezések meglétének, állapotának ellenőrzése, mérési adatok leolvasása, begyűjtése és kiértékelése.
 • Hidak főjavításánál (mázolás, hídfacsere, teherviselő elemek javítása, cseréje) műszaki felügyelet ellátása, munka minősítése, minőségi átvétele.
 • Forgalomba helyezés előtti hídvizsgálat.
 • Próbaterhelés.
 • Hegesztett kapcsolatok geometriai és roncsolásos vizsgálatai.
 • Feszített (NF) csavaros és hegesztett kapcsolatok helyszíni roncsolásmentes vizsgálata, ellenőrzése és értékelése.
 • Kutatási témák művelése a hidak és egyéb acélszerkezetek acél anyagai és acélszerkezeti kapcsolataival kapcsolatos tárgykörben.
 • Közlekedésépítési szerkezetekkel kapcsolatos műszaki alkalmassági vizsgálatok.
 • Beépítésre kerülő anyagok minőségi átvétele.
 • Gyártási és szerelési technológiák felülvizsgálata és véleményezése.
 • Gyártás, szerelés, építés közbeni vizsgálatok végzése, minősítési dokumentáció összeállítása.
 • Vasúti és közúti hidak megfelelőségének vizsgálata és értékelése.
 • Építés-felügyeleti vizsgálatok és ellenőrzések.
www.templatemo.com / CC BY 3.0