Felépítményi anyagminősítés
A vasút különleges figyelmet fordít azoknak az anyagoknak a minőségére, amikből a vasúti pálya felépül. A biztonságos közlekedés, melynek egyik feltétele a pályába beépített anyagok (sínek, fa és betonaljak, kapcsolószerek, stb.) és szerkezetek (kitérő, dilatációs szerkezet, ütközőbak, ragasztott szigetelt sínkötés, stb.) hosszútávra is megbízható működése a szokásos, gyártó által biztosított minőségi ellenőrzésen kívül további, az előállítástól független minősítő szerv közreműködését is megkívánja.

Új felépítményi anyagok minősítése

A különböző gyártóművekben vasútépítésre szolgáló új felépítményi anyagok vizsgálatát, minősítését és átvételét végezzük.
 • 48, 54 és 60 rendszerű sínek
  • pályaépítési célra hengerelt hosszban, vagy összehegesztett állapotban;
  • nagysebességű pálya részére egybehengerelt ( >100m ) hosszban;
  • különleges igénybevétel céljára hőkezelt állapotban.
 • különféle szerkezetek részére ( kitérő, váltó, átszerelés stb. ) hengerelt termékek, öntvények, csavarok.
  • csúcssín és vezetősín;
  • mangán-acél (Hatfield) és szén-acél keresztezési öntvények;
  • normál és nagyszilárdságú anyáscsavarok;
  • síncsavarok.
 • 48, 54 és 60 rendszerű, különféle hajlásszögű kitérők ( pl. XI., XII.,XIII., és XIV. stb. ), váltók, átszelések, vágánykapcsolatok, stb.
  • különféle szerkezetekhez tartalék alkatrészek;
  • különféle típusú betonaljak pályaépítéséhez és kitérőszerkezetek lekötéséhez;
  • különféle típusú átmeneti, széles nyomtávolságú, kisvasúti betonaljak és egyéb betontermékek;
 • rugóelemek;
 • csavarbiztosító gyűrűk;
 • rugalmas leszorító kengyelek;
 • szerkezet lefogó laprugók, stb.
 • műanyagelemek;
 • műanyagbetét síncsavaros lekötéshez;
 • klf. típusú alátétlemezek és közbetétek;
 • sínvégbetétek;
 • műanyaghevederek;
 • telített és nyers faaljak, hídgerendák és egyéb fatermékek;
 • alumínotermikus hegesztőadagok és a hegesztéshez szükséges segédanyagok, formák, berendezések;
 • hídszerkezetek hengerelt és öntött alapanyagai.
A felépítményi anyagok minőségéről az egyes termékszabványokban meghatározott követelményeknek megfelelően minőségi átvételi jegyzőkönyvet veszünk fel, amely a gyártók által kiállított minőségi bizonylatok gyártóműtől független, objektív értékelési lehetőségét biztosítja.

Használt felépítményi anyagok újraminősítése

A minősítési eljárás célja

A vasúti pályából kikerülő különféle vissznyereményi anyagok és szerkezetek újrafelhasználási lehetőségének maximális és optimális biztosítása a kopási és elhasználódási paraméterek objektív megállapításával.

Előminősítés

A kibontásra tervezett különféle felépítményi anyagok és szerkezetek még üzemben - forgalom alatt lévő pályában - történő vizsgálata helyszíni mérési, ellenőrzési adatok és szemrevételezés során megalapozott műszaki becsléssel, az újrafelhasználás paramétereinek és az elvégzendő javításoknak a meghatározása érdekében.

Végminősítés

Az előminősítés során megállapítottak szerinti válogatást, osztályozást, valamint a szükséges javításokat elvégezve az újbóli beépítés után a pályában a vágányszerkezetek elemenkénti vizsgálata, műszaki paramétereinek mérése és dokumentálása a Minőségi Bizonyítvány kiállítása céljából. A minősítéskor figyelembe vesszük a pályadiagnosztikai eszközökkel mért adatokat is. A végminősítés gyakorlati szükségessége és haszna a használt anyagokból épített vágányhálózatok ( iparvágány, állomási mellékvágány, de esetenként fővágány is stb. ) műszaki hatósági használatbavételi-üzembehelyezési eljárása során realizálódik.
A használt anyagok újraminősítési körébe tartozó főbb elemek:
 • kitérők ( minden járatos rendszerű )
 • sínek ( "i", "C", "I", 48, 54, 60 rendszerű )
 • aljak ( talpfa, feszített betonalj, vasalj )
 • kapcsolószerek ( sín-, geo- és hevedercsavarok, hevederek, stb. )
 • ágyazatok ( zúzottkő, bányakavics, stb. )
 • vasbeton termékek ( Bodán, "L" peronelem, stb. ) vizsgálata, valamint
 • sínek, hevederes és ragasztott kötések, hegesztések hajlító-törő és fárasztóvizsgálata élettartam és terhelhetőség megállapítása céljából.
www.templatemo.com / CC BY 3.0