Történelem

A vasúti közlekedés megindulásának már az első éveiben nyilvánvalóvá vált, hogy a vasúti pályák állapotát állandóan figyelemmel kell kísérni, egyrészt biztonsági, másrészt gazdasági okokból. Erre a célra hozták létre a vasutak a pályafelügyeleti szolgálatot, amelynek feladatává tették, hogy előírt vizsgálatok és mérések elvégzésével folyamatosan hű képet adjon a vasúti pálya pillanatnyi állapotáról, jelezze, ha a biztonság érdekében munkavégzésre van szükség, és mindenkor megadja a fenntartási végrehajtásának leggazdaságosabb időpontját.

A MÁV-nál Bereznay Oszkár vezetésével az 1950-es években kezdődtek el a kísérletek egy saját tervezésű és gyártású vágánymérő kocsi elkészítésére, amelyet 1955-ben üzembe is helyeztek. Ez is indokolta, hogy a gépi vágányméréseket és az egyéb vizsgálatokat a MÁV összes vonalán központilag, egy erre a célra szervezett önálló főnökség lássa el. Ezért került megalakításra 1959-ben a Központi Felépítményvizsgáló Főnökség (KFF), amely a továbbiakban a gépi vágánymérések mellett ellátta mindazokat a pályafelügyeleti vizsgálatokat (vasúti sínek anyagvizsgálata, felépítményi anyagok vizsgálata, hegesztések vizsgálata, vasúti földművek vizsgálata, stb.), amelyek korszerűen és gazdaságosan egy központi szervezet keretein belül elvégezhetőek voltak.

A KFF több évtizeden keresztül eredményesen végezte a kitűzött feladatokat. A kezdetekhez képest a tevékenységi köre számos vizsgálati és méréstechnikai rendszerrel bővült.

A magyarországi gazdasági rendszerváltást követően 1990. után jelentős mértékben megváltozott a Magyar Államvasutak szervezete és ez maga után vonta a vasútépítési és pályafenntartási szolgálat, ezen belül a Központi Felépítményvizsgáló Főnökség szervezetének módosítását is. 1993-ban a főnökséget az újonnan alakult MÁV Pályagazdálkodási Központba olvasztották be.

1996-ban látva az önálló szervezetben rejlő nagyobb lehetőségeket, ismét önálló 100%-os MÁV tulajdonú szervezetté alakították át. Ez a szervezet 1996. szeptember 1-től a „MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.” (MÁV KFV Kft.) néven működik.

A MÁV KFV Kft. számos területen nyújt szolgáltatást a hazai és nemzetközi vasúttársaságok számára, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

  • Vasúti vágányok geometriai mérése
  • Vasúti sínek ultrahangos anyagvizsgálata
  • Vasúti sínek profilmérése
  • Vasúti sínek hullámos kopás mérése
  • Vasúti sínek hegesztéseinek geometriai és anyagvizsgálata
  • Vasúti hidak vizsgálata
  • Vasúti felépítményi anyagok minősítése gyártóműben és pályában
  • Vasúti földművek vizsgálata
  • Mérő- és vizsgáló berendezések fejlesztése
  • Előírások és a vasúti pályadiagnosztika korszerűsítése


Cégünk eltökélt abban, hogy az általa végzett szolgáltatás minőségét folyamatosan fejlessze, a tevékenységeit ellenőrizze. E célt követve 2000 évben tanúsította és bevezette az ISO-9001 rendszert.

www.templatemo.com / CC BY 3.0