Járművizsgálat
A járművizsgálati tevékenység spektruma az új építésű vagy átépített vasúti járművek hatósági típusvizsgálat-sorozatától a vasúti járművek üzeme, fenntartása során fellépő problémák megoldásának elősegítését célzó, okfeltáró, méréses kutatási-fejlesztési vizsgálatokig tart. A járművizsgálat hozadéka a közvetlen siklás/balesetveszély-elhárításból fakadó, nem is számszerűsíthető hasznosságú élet és vagyonvédelemtől a mérések során kapott értékek célirányos, kiértékelései nyomán foganatosított új fenntartási/üzemeltetési előírások miatt előálló jelentős költségmegtakarításokig terjed.

Kocsiszekrény statikus szilárdságvizsgálata
Kerék-sín
IC-személykocsi leakasztásos fékútmérése
Fékdinamikai vizsgálat alatti hőeloszlás
A hatósági típusvizsgálatok a jármű közlekedésbiztonsággal és a környezetvédelemmel összefüggő tulajdonságai megfelelőségének igazolására szolgál. A statikus (nyomópadi) és a dinamikus (ütköztetéses) szilárdságvizsgálatok során bizonyosodhatunk meg arról, hogy a várható (a vonatkozó előírásokban rögzített nagyságú) legnagyobb terheléskollektíva fellépte esetén sem szenved a jármű maradó alakváltozást. A kvázistatikus siklásvizsgálatok során a forgóvázak kifordító nyomatékát, a szekrény és az alváz torziós merevségét, illetve az ütköző- és vonókészülékek együttműködésének megfelelőségét minősítjük.

A dinamikus, azaz futás közbeni siklásvizsgálatok során a kerék-sín között fellépő függőleges és keresztirányú kontakterők futás közbeni folyamatos rögzítése szükséges, ezek célirányos kiértékelése nyomán kapunk képet a jármű siklással szembeni biztonságáról, de a vasúti pálya függőleges igénybevétele is meghatározható csakúgy, mint a maradó keresztirányú vágányeltolódással szembeni biztonság. Szintén futópróba keretében térképezhetőek fel a vizsgált jármű keresztfutás-stabilitási és utazási komfort -viszonyai.

A közlekedés biztonságának alapvető követelménye a fékrendszerek helyes működése. A leakasztásos vagy vonatfékezéses fékútmérésekkel a jármű feliratozott féksúlya állapítható meg, míg a csúszásgátló rendszer hatásosságvizsgálata során megbizonyosodhatunk arról, hogy a jármű zord környezeti körülmények között is károsodás nélkül, biztonsággal meg tud állni. A fékdinamikai mérések érdekes színfoltja a fékberendezés súrlódó alkatrészein fellépő hőterhelés vizsgálata.

A vontatásmechanikai és energetikai vizsgálatok során az alapellenállás és a forgótömegtényező kísérleti meg-határozásán túl a vontatójárművek vonóerő-sebesség jelleggörbéi, hatásfok-jellegfelülete, villamos vontatójárműveknél a teljesítménytényező, a felhasznált és visszatáplált villamos energia, Diesel-járműveknél a fajlagos fogyasztás is ismertté válik.

Vasúti járművek külső állóhelyzeti, indítási és elhaladási, valamint belső állóhelyzeti és menet közbeni zajvizsgálata eredményeképp az üzem közbeni zajemissziót mérjük, minek meghatározott szint alatt tartása a környezetvédelem egyre hangsúlyosabb részfeladata.

A MÁV KFV Kft. JVCs a fenti tevékenységekre a dinamikus szilárdság-vizsgálatok kivételével a NAH által NAH-1-1904/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint. Részletező okiratunk megtalálható a NAH honlapon.
www.templatemo.com / CC BY 3.0