Síndiagnosztika - Síndiagnosztikai mérővonat (SDS)
Három egységből álló szerelvény, mely két öttengelyes motorkocsiból és közötte egy négytengelyes mérőkocsiból áll. A mérővonat alkalmas sínek ultrahangos anyagvizsgálati módszerrel történő vizsgálatára és a sínhibák kimutatására. Sínek keresztprofiljának érintkezésmentes mérésére, valamint hullámos sínkopás érintkezésmentes mágneses elven történő mérésére.

A mérőrendszer részei:

ULTRAHANGOS VIZSGÁLATI RENDSZER

Szolgáltatásai

A sínekben, hegesztésekben lévő kereszt és hosszirányú anyaghibák kimutatása ultrahang impulzus - visszhang módszerrel. A hibahelyek szelvény szerinti meghatározása, kiértékelése, archiválása, a vizsgálatról jegyzőkönyv készítése.

Adatai

ultrahangos csatornák száma:10
eseménycsatornák:12
besugárzási szögek (mindkét sínszálon):0° ±2° 70°±2° előre-hátra 45°±2° előre-hátra
állítható ismétlődési frekvencia:1 - 5 KHz
állítható közlekedési sebesség:100 km/h max.
vizsgálati sebesség:50 km/h

HULLÁMOS SÍNKOPÁSMÉRŐ RENDSZER

Hullámos kopás megjelenése és mérési grafikonja

Szolgáltatásai

A mérés bázisát képező mérőforgóvázba szerelt jeladó (sínszálanként) szolgáltatja a sin és a mérőfej távolsággal arányos villamos jelet. A mérést vezérlő számítógép fogadja és merevlemezre menti a digitalizált villamos jeleket, valamint útjeleket. Az adatkezelő szoftver kiszámolja, és útarányosan ábrázolja a lokális hibák nagyságát, valamint az eredmény frekvencia spektrumát.

Adatai

érzékelők vezetése a sin futófelületétől:5mm
mintavételezés:16 kHz/csatorna
max. vizsgálati sebesség:50 km/h (6mm hosszanti mintavételezéssel)

SÍNPROFILMÉRŐ RENDSZER

Kopott keresztmetszeti profil és sínkopási paraméterek grafikonja

Szolgáltatásai

A mérés sebességtől függetlenül a sínek fölött vezetett érzékelő fejekkel, érintkezésmentesen méri a sin keresztprofilját és összehasonlítja az eredeti profillal. A rendszer rögzíti a mérés helyét azonosító adatokat, a profil jellemzőit: síntípus, nyomtáv, sínkopások, kopások szöge, síndőlés szöge, sínosztályozás. Adatállományt készít, megjeleníti a sínprofilokat és a hozzátartozó mérési adatokat.

Adatai

felvételek száma:7,5 kép/sec
mérési pontosság:0,25 mm

Egy mérési keresztmetszetben 400-500 pont kerül rögzítésre. Minden síntípus adatai felvehetőek a rendszerbe.

Egyenértékű kúpossági mérőrendszer

Egyenértékű kúposság számítása

Az egyenértékű kúposság jelentősége

Az egyenértékű kúposság egy adott vasúti kerékpár és a sínpár együttdolgozására jellemző mennyiség. Értékéből következtethetünk a futási instabilitás kialakulásának valószínűségére. Instabil futásról beszélünk, ha a kerékpár ill. a forgóváz szűnni nem akaró, nagy frekvenciájú kígyózó mozgást végez. A futási stabilitást leginkább a jármű forgóvázának kialakítása befolyásolja, de nem hanyagolható el a pálya szerepe sem, s ez a szerep az egyenértékű kúposság értékével jellemezhető.

A mérőrendszer működése

A mérés és kiértékelés az „átjárhatósági műszaki előírások” (2011/275/EU) és a vonatkozó európai szabvány (MSZ EN 15302:2008) alapján történik. A rendszer a síndiagnosztikai szerelvény sínprofilmérő berendezésének adatait használja fel (a nyomtávértékekkel együtt), amikből a pálya bármely keresztmetszetében felrajzolható a sínpárok képe. A másik alapvető bemenő adatot, a vizsgált kerékpár alakját koordinátásan kell megadni. A szoftver minden egyes pályakeresztmetszetet társít a kerékpárral, és meghatározza az egyenértékű kúposság értékét az adott pontban. Minthogy a kígyózó mozgás a pálya hossza mentén elnyúló jelenség, szabvány szerint az egyedi keresztmetszetek 100 m-en vett átlagát tekintjük a mérés végeredményének. Kitérőkben és 10 000 m-nél kisebb sugarú ívekben az eredményt nem kell figyelembe venni, hiszen itt más tulajdonságok határozzák meg a jármű futását.

A rendszer szolgáltatásai

 • kerékpárokat leíró fájlok beolvasása txt-fájlból
 • a síndiagnosztikai szerelvény méréseinek felhasználása mellett lehetőség van koordinátásan megadott sínpárkeresztmetszet beolvasására is
 • egyenértékű kúposság egyedi értékeinek, átlagértékének és szórásának számítása
 • eredmények exportálása txt formátumba
 • infrastruktúra-adatokat tartalmazó adatbázis-csatornák megjelenítése
 • mért sínprofilok megjelenítése és exportálása koordinátásan
 • grafikonok exportálása képként
 • nyelv megváltoztatása
 • keresztmetszet részletes elemzése a lehetséges kerék-sín érintkezési pontok felrajzolásával
 • számítási beállítások: illesztési lépésköz, figyelembe vett keresztkitérés-amplitúdók, csúszóátlagolási hossz, szűrések
 • megjelenítési beállítások (grafikonok, léptékek)

Örvényáramos mérőrendszer

Mechanika

legnagyobb mérési sebesség: 80 km/h
tömeg (egy oldalon): 58 kg
méretek vizsgálati pozícióban: 810 x 340 x 500 mm

Vizsgálófejek:

mennyiség: 4 db sínenként
frekvenciatartomány: 50 – 200 kHz
alapértelmezett távolság: 1,0 mm
elemelkedési tartomány: 0,50 – 3,0 mm
károsodási mélységek tartománya: 0,30 – 2,7 mm
max. sűrűség (hardvertől függő):110 – 165 HC/m
max. sűrűség (szoftvertől függő): 220 – 330 HC/m

Szolgáltatásai:

Az örvényáramos rendszer a sínfej felületi repedéseinek (head check) felismerésére alkalmas. A legfontosabb mért paraméterek: károsodási mélység és a repedések darabszáma méterenként. A mérésről jegyzőkönyv készül.
www.templatemo.com / CC BY 3.0